วันหยุดราชการ ประจำปี 2560
วันจันทร์ที่ 2 มกราคม
วันหยุดกรณีพิเศษ
วันอังคารที่ 3 มกราคม
วันหยุดกรณีพิเศษ
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม
วันหยุดชดเชย วันตรุษจีน [เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่/ปัตตานี]
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์
วันหยุดชดเชย วันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน
วันวันจักรี
วันที่ 13 - 17 เมษายน
วันสงกรานต์
วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม
วันวิสาขบูชา
วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม
วันพืชมงคล
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน
วันตรุษอีฏิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) [เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี]
วันจันทร์ ที่ 10 กรกฏาคม
วันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา
วันศุกร์ที่ 28 กรกฏาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม
วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน
วันอีฏิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี) [เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ / ปัตตานี]
วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช
วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม
วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 /วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม
วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ
วันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม
วันสิ้นปี
วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2561
วันขึ้นปีใหม่
วันอังคาร ที่ 2 มกราคม 2561
วันหยุดชดเชย วันปีใหม่