วันหยุดราชการ ประจำปี 2557
วันพุธ ที่ 1 มกราคม
วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม
วันตรุษจีน [เฉพาะบุคลากรวิทยาเขตหาดใหญ่/ปัตตานี]
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์
วันมาฆบูชา
วันจันทร์ ที่ 7 เมษายน
หยุดชดเชยวันจักรี
วันที่ 14 - 15 เมษายน
สงกรานต์
วันที่ 16 เมษายน
ชดเชยวันสงกรานต์
วันจันทร์ ที่ 5 พฤษภาคม
วันฉัตรมงคล
วันศุกร์ ที่ 9 พฤษภาคม
วันพืชมงคล
วันอังคาร ที่ 13 พฤษภาคม
วันวิสาขบูชา
วันศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม
วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ ที่ 14 กรกฎาคม
หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม
คสช.ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษ
วันอังคาร ที่ 12 สิงหาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
กรกฎาคม
(รอประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี)
วันตรุษอีฏิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) [เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ / ปัตตานี]
ตุลาคม
(รอประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี)
วันอีฏิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี) [เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ / ปัตตานี]
วันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช
วันศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพุธ ที่ 10 ธันวาคม
วันรัฐธรรมนูญ
วันพุธ ที่ 31 ธันวาคม
วันสิ้นปี