วันหยุดราชการ ประจำปี 2558
วันพุธ ที่ 1 มกราคม
วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ ที่ 2 มกราคม
วันหยุดพิเศษ
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์
วันตรุษจีน [เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่/ปัตตานี]
วันพุธที่ 4 มีนาคม
วันมาฆบูชา
วันจันทร์ ที่ 6 เมษายน
วันจักรี
วันที่ 13 - 15 เมษายน
สงกรานต์
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม
วันหยุดกรณีพิเศษ
วันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม
วันฉัตรมงคล
วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม
วันพืชมงคล
วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน
วันวิสาขบูชา
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม
วันตรุษอีฏิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) [เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี]
วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรฏาคม
วันอาสาฬหบูชา
วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม
วันเข้าพรรษา
วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน
วันอีฏิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี) [เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ / ปัตตานี]
วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช
วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม
ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม
วันรัฐธรรมนูญ
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม
วันสิ้นปี