วันหยุดราชการ ประจำปี 2560
วันจันทร์ที่ 2 มกราคม
วันหยุดกรณีพิเศษ
วันอังคารที่ 3 มกราคม
วันหยุดกรณีพิเศษ
มกราคม (รอหนังสือจากสงขลา)
วันตรุษจีน [เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่/ปัตตานี]
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์
ชดเชย วันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน
วันจักรี
วันที่ 13 - 17 เมษายน
สงกรานต์
วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม
วันฉัตรมงคล
วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม
วันวิสาขบูชา
วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม
วันพืชมงคล
กรกฎาคม
วันตรุษอีฏิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) [เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี]
วันจันทร์ ที่ 10 กรฏาคม
ชดเชย วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม
ชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน
วันอีฏิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี) [เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ / ปัตตานี]
วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช
วันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม
ชดเชย วันรัฐธรรมนูญ