วันหยุดราชการ ประจำปี 2559
วันศุกร์ ที่ 1 มกราคม
วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์
วันตรุษจีน [เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่/ปัตตานี]
วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์
วันมาฆบูชา
วันพุธ ที่ 6 เมษายน
วันจักรี
วันที่ 13 - 15 เมษายน
สงกรานต์
วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม
วันฉัตรมงคล
* วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม
วันหยุดกรณีพิเศษ
วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม
วันพืชมงคล
วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม
วันวิสาขบูชา
กรกฎาคม (ยังไม่กำหนด)
วันตรุษอีฏิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) [เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี]
* วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม
วันหยุดกรณีพิเศษ
วันอังคาร ที่ 19 กรฏาคม
วันอาสาฬหบูชา
วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม
วันเข้าพรรษา
วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
กันยายน (ยังไม่กำหนด)
วันอีฏิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี) [เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ / ปัตตานี]
วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม
ชดเชยวันปิยมหาราช
วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม
ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ