วันหยุดราชการ ประจำปี 2557
วันพุธ ที่ 1 มกราคม
วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม
วันตรุษจีน [เฉพาะบุคลากรวิทยาเขตหาดใหญ่/ปัตตานี]
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์
วันมาฆบูชา
วันจันทร์ ที่ 7 เมษายน
หยุดชดเชยวันจักรี
วันที่ 14 - 15 เมษายน
สงกรานต์
วันที่ 16 เมษายน
ชดเชยวันสงกรานต์
วันจันทร์ ที่ 5 พฤษภาคม
วันฉัตรมงคล
วันศุกร์ ที่ 9 พฤษภาคม
วันพืชมงคล
วันอังคาร ที่ 13 พฤษภาคม
วันวิสาขบูชา
วันศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม
วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ ที่ 14 กรกฎาคม
หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม
 คสช.ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษ
วันอังคาร ที่ 12 สิงหาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม
วันตรุษอีฏิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) [เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ / ปัตตานี]
วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม
วันอีฏิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี) [เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ / ปัตตานี]
วันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช
วันศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพุธ ที่ 10 ธันวาคม
วันรัฐธรรมนูญ
วันพุธ ที่ 31 ธันวาคม
วันสิ้นปี