วันหยุดราชการ ประจำปี 2561
วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม
วันขึ้นปีใหม่
วันอังคาร ที่ 2 มกราคม
วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์
วันตรุษจีน [เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่/ปัตตานี]
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม
วันมาฆบูชา
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน
วันวันจักรี
วันที่ 12 เมษายน
วันหยุดพิเศษ วันสงกรานต์
วันที่ 13 - 16 เมษายน
วันสงกรานต์
วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม
วันพืชมงคล
วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม
วันวิสาขบูชา
วันตรุษอีฏิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) [เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี]
วันศุกร์ ที่ 27 กรกฏาคม
วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฏาคม
ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันจันทร์ ที่ 13 สิงหาคม
วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9
สิงหาคม (รอประกาศ)
วันอีฏิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี) [เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ / ปัตตานี]
วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม
ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช
วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 /วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม
วันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์ ที่ 31 ธันวาคม
วันสิ้นปี