ทำธุรกรรมออนไลน์
  20 สิ่งน่ารู้ใน Windows 8.1
  เปิด Internet ไม่ได้
  เปิดเครื่องมีเสียงร้อง ไม่มีภาพ

  Icon Desktop หาย หน้าจอว่างเปล่า
  TIPS
จำ Password เปิดเครื่องไม่ได้/ จอภาพกลับหัว/
เข้า windows ไม่ได้/
เปิดเครื่องต้องกด F1 ตลอด / พริ้นข้อความที่จำเป็น/
เปิดเครื่องกว่าจะถึงหน้า Desktop โหลดนาน
 วิธีกู้ฮาร์ดิสคืนมา
  ปิด Autoplay
 ดูแล บำรุง รักษา คอมพิวเตอร์
RAM /ไวรัสคอมพิวเตอร์/
ขยะคอมพิวเตอร์/จัดเรียงข้อมูล
   คอมพิวเตอร์เปลี่ยนไป
จำรหัสเครื่องไม่ได้/ จอภาพกลับด้าน/
เครื่องปิดเองเมื่อทิ้งไว้นาน ๆ/
ต้องเข้า Logon ทุกครั้ง เมื่อใช้งาน